top of page

2019 年度裝修成本調整


Reference image from JobMarket

香港建造業總工會在今年10月發佈了 2018/19年度16個工種薪酬調整, 整體平均約加薪4.5% , 雖然今年加薪幅度比較少,但絕對為不少準備裝修既你地會增加不少壓力。

因為家居裝修工也是屬於香港建造業總工的建築人工會,

在2019年無論你係自己搵師傅裝修定搵我地設計及裝修既客戶,

計算預算時記得預留多少少 唔係好易失預算。

但裝修成本雖然貴左,但有好既設計及良好的工程安排,絕對是可以減少後加費用及減少不必要既開支。

另外新樓交吉的客戶,可以考慮我們的"輕裝修"設計方案,可以以較低的成本達到效果。

歡迎客戶向我們隨時查詢 !

JobMarket :

 


Comments


bottom of page