top of page

輕奢華與復古 | 廣林苑 KWONG LAM COURT


廣林苑 KWONG LAM COURT

設計概念 輕奢華與復古

用戶 2人

價錢 約45萬 地點 廣林苑 面積 +/- SQF 年份 2018 狀態 己完成設計

廣林苑 KWONG LAM COURT


Comments


bottom of page